Privacy Policy

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Van Iersel Bouw & Industrie B.V. (KvK nummer: 18080797), Sprendlingenstraat 27, 5061 KM Oisterwijk (www.vanierseltechniek.nl en www.vanierselbouwenindustrie.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Van Iersel Bouw & Industrie B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

-          Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)

-          Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst

-          Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen

-          Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

 

Doeleinden van verwerking

 

Van Iersel Bouw & Industrie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • relatiebeheer
  • nieuwsbrieven
  • product- en dienstontwikkeling
  • administratieve handelingen
  • het bepalen van strategie en beleid
  • personeelsadministratie
  • sollicitatieprocedure
  • aanbiedingen

Van Iersel Bouw & Industrie B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

 

 

 

 

 

Verstrekken van persoonsgegevens

 

Van Iersel Bouw & Industrie B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Van Iersel Bouw & Industrie B.V. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Van Iersel Bouw & Industrie B.V..

Daarnaast gebruikt Van Iersel Bouw & Industrie B.V. uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

 

 

Ontvangers van persoonsgegevens

 

Van Iersel Bouw & Industrie B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Van Iersel Bouw & Industrie B.V. alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Van Iersel Bouw & Industrie B.V. is goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Van Iersel Bouw & Industrie B.V. gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

 

Bewaren gegevens

 

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

 

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

 

 

 

 

 

 

Gegevensbeveiliging

 

Van Iersel Bouw & Industrie B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Van Iersel Bouw & Industrie B.V. maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

 

Van Iersel Bouw & Industrie B.V. maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

 

 

Social Media Buttons

 

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

 

-          YouTube (video)

 

Cookies

Van Iersel Bouw & Industrie B.V. maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

-          Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

 

-          Analytics cookies :  Van Iersel Bouw & Industrie B.V. maakt gebruik van analytische cookies (Google Analytics). Door middel van deze cookies krijgt Van Iersel Bouw & Industrie B.V. inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

 

Bij Van Iersel Bouw & Industrie B.V. worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

 

 

Links naar andere websites

 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Van Iersel Bouw & Industrie B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Van Iersel Bouw & Industrie B.V. vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

 

Meldplicht datalekken

 

Van Iersel Bouw & Industrie B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

 

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

 

Van Iersel Bouw & Industrie

  • Wij gaan verder met onze service waar andere stoppen.

Adresgegevens